ДПТНЗ «Іллічівський професійний судноремонтний ліцей» (колишнє ПТУ № 15) – перший навчальний заклад Одеської області, в якому здобувають базову, загальну середню і професійну освіту майбутні робітники судноремонтної, будівельної та побутової галузі.

В 2002 році з метою поєднання загальної середньої та професійно-технічної освіти, забезпечення варіативності та гнучкості освітньо-професійних програм з урахуванням змін на ринку праці, ПТУ були реорганізовані у професійні ліцеї. Професійний ліцей, згідно положення, може здійснювати допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні, починаючи з 8 класу, можуть поєднувати здобуття загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою у професійному ліцеї.

ІПСЛ функціонує з 1981 року. З 1990 р., опереджаючи час, започаткував і проклав дорогу для підготовки кваліфікованих робітників після закінчення 8 класу. Відлік процесу професійної адаптації починається з моменту початку навчання в ПТУ.

У нормі цей процес займає від 4 до 7 тижнів. Однак є учні, яким необхідно більше часу до того, щоб освоїтися й звикнути до змін у навчанні.

До чого повинен адаптуватися учень у 9 класі:> - до великої кількості нових учителів; - до нових вимог; - до кабінетної системи навчання; - до підвищення вимог щодо самостійності й самоорганізації; - до більш інтенсивного навантаження в навчанні; - до нових навчальних предметів та виробничого навчання; - до меншої емоційної участі з боку викладачів; - до нових учнів в групі.

На початку навчання в 9 класі треба розібратись «Хто є хто» і допомогти знайти кожному своє місце в житті. Постулат педагогів ліцею: кожна дитина – особистість, нехай в не найвищій якості, нехай незріла, але все-таки особистість. Людині, яка не стала особистістю, важко прожити.

Нашому навчальному закладу понад 25 років. За цей час напрацьовано значний досвід, створено матеріально-технічну базу, стабільний педагогічний колектив викладачів, майстрів виробничого навчання. В ліцеї працюють досвідчені, талановиті педагоги, які досконало володіють всіма нетрадиційними технологіями проблемного, модульного, розвивального, ігрового та комп’ютерного навчання. Серед яких 9 відмінників освіти України, один нагороджений нагрудним знаком Антона Макаренко, 10 майстрів та викладачів вищої категорії, які займаються творчими пошуками нових ефективних педагогічних технологій, прагнуть використовувати в навчально-виховному процесі результати наукових досліджень, прогресивні ідеї педагогічного досвіду, нові технології професійного навчання.

Зміни, що відбуваються в системі професійно-технічної освіти, спонукають нас до цього. Адже підвищення якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників можна лише за умови ефективної організації навчально-виховного процесу. Вирішенню цього завдання сприяє робота викладачів, майстрів, виробничого навчання щодо запровадження інноваційних технологій.

В інноваційній діяльності педагогів ІПСЛ значне місце займає допрофесійна підготовка учнів 9 класу. Навчальний процес відбувається на основі постійної активної взаємодії учнів і викладачів. Засвоєнню професійних знань і вмінь сприяють професійна спрямованість та реалізація міжпредметних зв’язків під час викладання таких загальноосвітніх предметів, як математика, фізика, хімія, інформатика.

Відбувається професійна адаптація, як єдність чотирьох етапів: - підготовка молоді до праці; - вибір професії; - професійна підготовка; - трудова діяльність на виробництві.

Наша мета – допомогти учням вибрати майбутній шлях професійної діяльності згідно з інтересами і власною оцінкою своїх можливостей і потребами ринку.

ІПСЛ атестований, має ліцензію на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням базової та повної загальної середньої освіти. Навчання здійснюється за навчальними планами та програмами, затвердженнями обласним управлінням освіти і наукової діяльності облдержадміністрації. Робочий навчальний план розроблений таким чином, що кількість годин на вивчення загальноосвітніх предметів повністю відповідає типовому навчальному плану та Державному стандарту базової загальної середньої освіти. Фонд навчального часу за рік складає 1350 годин. На професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку відводиться 294 години. Сформовані загальнопрофесійні навички в рамках допрофесійної підготовки в подальшому швидко перетворюватимуться на професійні вміння.

Майстер виробничого навчання та класний керівник, від яких залежить об’єктивність професійних уявлень, допомагає учню скласти програму індивідуальної самопідготовки допрофесійного самовизначення, яка включає такі етапи: - постійне підвищення інформованості учня про обрану сферу професійної діяльності; - оволодіння найпростішими навичками в обраній ним професії (уроки виробничого навчання); - формування реального уявлення про професіонала з обраної спеціальності.

Школа навчає всіх, але відверто признає, що навчити всіх вона не може. І майже всі, кого не змогла навчити школа, продовжують навчання у ПТНЗ.

Переходячи на навчання до 9 класу ІПСЛ, діти потрапляють у новий, ще незнайомий для них колектив, в якому вони мають відкрити для себе багато нового, навчатися й постійно йти вперед. Важливо, щоб кожний учень почував себе впевнено на цьому шляху. Молодь 13-14 років – це непроста категорія підлітків, які в більшості своїй після закінчення 8 класу йде до ліцею. В основному це діти-сироти та з малозабезпечених сімей. І вони знаходять в ліцеї і теплий дім, і харчування, і умови для набуття професії, і батьківську турботу. Нелегке завдання, та ми намагаємося з ним справлятися. Наші викладачі пам’ятають «Закон заслуженого співрозмовника» академіка Ухтомського А. А. : «У кожній людині є щось гірше і щось краще. І якщо ти сам людина, то кожен повертається до тебе кращою своєю стороною».

За рік навчання у учнів формується професійна свідомість, початкові уміння та навички професійної майстерності, загальне уявлення про обрану професію. З числа випускників, які отримали базову загальну середню освіту, формуються навчальні групи для провадження навчання для набуття відповідної робочої кваліфікації.

За 17 років отримали базову загальну середню освіту та допрофесійну підготовку 900 учнів